هیتر برقی

انواع هیتر برقی یا بخاری فن دار کم مصرف

کارکرد هیتر برقی

بر روی هیتر برقی یا بخاری فن دار یک فن طراحی شده است که از یک طرف مکش هوای سرد و از طرف دیگر فوت بادگرم را انجام می دهد. این عمل موجب می شود تا هوا بصورت یکنواخت در محیط پخش شود تا در زمان کوتاه تری محیط اطراف را گرم نماید. شما می توانید در فروشگاه مظلومی به راحتی و با آرامش خیال خریدهای خود را انجام دهید.

نمایش دادن همه 8 نتیجه